Начало / Продукти / Нестандартно оборудване / Установка за израстване на монокристали CRYSTEN

Нестандартно оборудване

Установка за израстване на монокристали CRYSTEN

0
/Crysten_3.jpg
/Crysten_4.jpg

Установката за израстване на кристали CRYSTEN е предназначена за получаване на монокристали по три от най-разпространените методи на израстване - Чохралски, Кирополус и Флакс.
Широкият диапазон от температури, скорости на въртене и на изтегляне, както и използването на различни среди (окислителна, неутрална и вакуум) покриват голям диапазон от различни по химичен състав и приложение монокристали:
- Волфрамати с приложение като сцинтилатори
- Сложни волфрамати, дотирани с редкоземни елементи, като лазерни среди
- Титанати, германати и силикати за оптичен запис на информация
- Борати и фосфати като преобразуватели за лазерни лъчения
Апаратурата е подходяща както за израстване на монокристали за изследователски цели (търсене на нови монокристални среди), така и за пилотно производство на монокристали.
CRYSTEN е продукт от многогодишен опит на специалисти в областите на прецизното машиностроене, компютърното програмиране на високотехнологични процеси и израстването на монокристали. 
Установката се състои от следните основни блокове:
- Носеща конструкция обединяваща всички необходими възли за израстването на кристали - пещ с водно охлаждане, движения и ротации на кристалодържателя и тигела с разплава
- Контролен блок - силово захранване, терморегулатор, интелигентен дисплей, контролери за задвижванията
- Непрекъснато токозахранване за поддържане на технологичния процес
- Автономна система за водно охлаждане фланците на пещта с вграден чилър и циркулационна помпа, захранвани от UPS системата

Основни параметри:

- носещата конструкция                      900 x 900 x 2280 мм
- контролен блок                                 800 х 500 х 1600 мм
- UPS                                                   600 х 700 х 800 мм
- инсталирана мощност                                             6 kW
- максимална температура                                     1450 оС
- стабилност в работната зона                             +/- 0,1 оС
- работно пространство                                 ф60 х 300 мм
- процесорен терморегулатор
- ротация на кристала                            от 2 до 100 об/мин
- стабилност на ротацията     от +/- 0.5 об/мин при 2 об/мин
                                           до +/-2 об/мин при 100 об/мин


- изтегляне на кристала
  * по Flux метод                                от 0,01 до 0,1 мм/час
                                                  стабилност +/- 10 мкм/час

  * по Czochralski метод                       от 0,5 до 5,0 мм/час
                                                стабилност +/- 100 мкм/час
- UPS захранване                                                     10 kW

 

Цена по договаряне